CO JE DIESELGAS?

Pří přestavbě benzínového motoru, dochází k výměně paliva po přepnutí z jednoho na druhé v rozsahu 100%. Zjednodušeně jede buď na benzín nebo na LPG případně CNG.

U Dieselových motorů tomu však tak není, jak je již z názvu DUALFUEL patrné, jedná se o provoz na dvě paliva současně. Motor dále pracuje na naftu ke které je do sacího potrubí v přesných dávkách vefukovaný plyn LPG nebo CNG, tento v motoru působí jako katalyzátor hoření a tím napomáhá k lepšímu prohoření směsi nafty a daleko vyššímu vyžití energie-zvýšení točivého momentu. Díky tomuto efektu se snižuje produkce CO2 až o 5% a pevných částic až o 85%.
Dochází k menšímu opotřebení DPF filtru a snížení dávkování Adblue.

Systém je v zásadě postavený totožně jako u benzínových vozidel. LPG/CNG je skladován v nádržích k tomuto určených a schválených. Odtud je vedený do reduktoru, kde v případě LPG dochází ke změněně skupenství z kapalné na plynnou fázi, která je následně v přesně řízených dávkách vefukována vstřikovači do nízkotlaké části sacího potrubí před turbodmychadlo, na základě vstupních dat a výpočtu řídící jednotky DUALFUEL.

Grafické znázornění nárůstu výkonu za použití systému DieselGas DualFuel

zemědělské stroje na LPG

Grafický záznam z měření pouze na naftu

traktor Case diesel a lpg

Grafický záznam z měření v duálním režimu nafta + LPG

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace